18600-34 Drain hose Taski XP

€ 75,00

Foto 1

18600-34 Drain hose Taski XP

Art nr. 4127230

 

Foto 2

2174/110 Hose clamp 45-60

Art nr. 4073400